Vertaling / customisation NL

Regelmatig krijg ik in Hootsuite meldingen: ".... heeft .... gevolgd".

In het begin dacht ik: wat raak ik veel volgers kwijt. "Heeft gevolgd" (voltooid deelwoord) betekent immers: volgt nu niet meer.

Pas na lange tijd ontdekte ik dat het om nieuwe volgers gaat. Het gebruik van het voltooid deelwoord is dus onjuist en onbegrijpelijk.

Het zou moeten zijn: ".... volgt nu ...".


1
1 votes

Already Offered · Last Updated

Updated for our next release. Thanks!

Sign In or Register to comment.